Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Školský poriadok

Vnútorný poriadok školy

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok školy

POP

Pedagogicko-organizačný plán práce školy

POP KSK

Pedagogicko-organizačné pokyny pre stredné školy v KSK

BOZP

Bezpečnosti a ochrana zdravia žiakov v škole

Etický kódex

Záväzná norma správania zamestnancov

Karta ISIC

Preukaz žiaka ISIC/EURO26 je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov.

Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa

školský rok 2022/2023

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2021/2022

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2020/2021

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2019/2020

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2018/2019

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2017/2018

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2016/2017

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2015/2016

Viac

Hodnotiaca správa

školský rok 2014/2015

Viac