Style OptionsClose X

Možnosti štúdia  

V odbore 6317 00 M obchodná akadémia škola ponúka pre vybraných žiakov (7 žiakov) študovať formou duálneho vzdelávania.