Style OptionsClose X

Činnosť Školského parlamentu

Školský parlament je orgánom žiakov strednej školy, reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Školský parlament

  • sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
  • volí zástupcu žiakov do rady školy,
  • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí,
  • organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Koordinátorom činnosti študentského parlamentu je Mgr. Ivana Baloghová

Plán práce - školský parlament

V školskom roku 2023/2024 školskú žiacku radu tvoria: