Style OptionsClose X

1993 - vznik školy

Riaditeľka školy - Ing. Anna Brhlíková

Zástupca riaditeľky školy - Ing. Ľudovít Gajdoš

Dve triedy - 68 žiakov

Spoločné priestory so SOUP (stredné odborné učilište poľnohospodárske)

Rok vzniku

Obchodná akadémia Michalovce má krátku históriu. Jej vznik sa datuje od 1. 9. 1993, kedy sa otvorili dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 68. Tak sa zaplnila medzera v sieti stredných škôl v okrese. Do tohto času žiaci, ktorí mali záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali na OA v Humennom, Trebišove a Vranove nad Topľou.

Riaditeľkou školy bola od jej vzniku až do konca šk. roka 2018/2019 Ing. Anna Brhlíková.

Z histórie školy

Obchodná akadémia Michalovce úspešne pôsobí trhu stredných škôl 26 rokov. 1. septembra 1993 otvorila dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 68. Tým zaplnila medzeru v sieti stredných škôl v regióne. Do tohto času žiaci, ktorí mali záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali v susedných okresoch.

Škola vznikla v priestoroch SOUP. Postupne zanikali poľnohospodárske odbory a obchodná akadémia ostala ako samostatný subjekt. Riaditeľkou školy od vzniku do 1. júla 2019 bola Ing. Anna Brhlíková. Pod jej vedením a vedením Ing. Ľudovíta Gajdoša, zástupcu riaditeľa školy, prešla budova školy za dve desaťročia významnými zmenami. Prístavba školy, rekonštrukcia vnútorných priestorov, budovanie odborných učební. Škola sa výborne etablovala na trhu stredných škôl v okrese. Žiaci pod vedením učiteľského zboru získavali ocenenia na krajskej a národnej úrovni. Reprezentovali školu v súťažiach ekonomických, odborných, vedomostných, literárnych, športových, umeleckých a jazykových olympiádach.

Neustále pretrváva záujem o ekonomické vzdelanie a povolania v ekonomickej oblastiach, pretože absolventi vždy nájdu dobré uplatnenie na trhu práce. Škola vychovala niekoľko stoviek úspešných študentov. Pripravujeme žiakov na náročné a zodpovedné povolanie ekonóma, certifikovaného účtovníka, asistentov, obchodných zástupcov, administratívnych pracovníkov pre firmy, štátnu a verejnú správu. Najväčším zadosťučinením je, keď stretávame absolventov v bankách, na úradoch, poisťovniach, polícii a colnej správe. Sú úspešnými manažérmi spoločností a majiteľmi svojich vlastných firiem. Niektorí žiaci po skončení školy pokračovali na vysokých školách iného zamerania a dnes pôsobia ako učiteľky cudzích jazykov, vysokoškolskí učitelia, právnici, letušky, príslušníci armády či tréneri klubov.

Úspešní absolventi – to je pre nás tá najlepšia reklama a odmena, že edukácia a príprava na obchodnej akadémii je pre život a prax, čím sme naplnili poslanie ekonomickej školy. Hlásia sa nielen z nášho regiónu, ale z Košíc, Bratislavy, Prahy, z mnohých kútov sveta od Nemecka, Londýna, Bruselu až po Honkong, USA, Austráliu, Dubaj, kde pracujú na rôznych postoch. A sú to práve oni, vďaka ktorým vidíme, že naša práca má zmysel. Ďakujeme im, že šíria dobré meno školy a hrdo sa hlásia k svojej alma mater. Ostáva len veriť, že naďalej si zachováme priazeň a vychováme generáciu úspešných mladých ekonómov a podnikateľov.

Výber z archívnych foto

Fotografie školy

Otvorenie šk. roka 2006/2007

Šport na škole

Branné cvičenie

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola