Style OptionsClose X

Informácia o voľných pracovných miestach

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Učiteľ ekonomických predmetov

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka ekonomických predmetov s nástupom od 01. 09. 2023. Bližšie informácie nájdete v prílohe.Učiteľ s aprobáciou ruský jazyk a dejepis

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou ruský jazyk a dejepis s nástupom od 01. 09. 2022. Bližšie informácie nájdete v prílohe.Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

K 01. júnu 2021 Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk s nástupom od 1. 9. 2021. Bližšie informácie nájdete v prílohe.Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

K 01. júnu 2021 Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra s nástupom od 1. 9. 2021. Bližšie informácie nájdete v prílohe.