Style OptionsClose X

Školský rok 2019/2020

 

Vedenie školy

            

Riaditeľka školy:

    

Ing. Dana Kerekešová

            

Zástupkyňa riaditeľky školy:

    

PaedDr. Henrieta Fecáková

Informácie

V školskom roku 2019/2020 v škole pracuje 23 zamestnancov, z toho 17 pedagogických a 6 THP.

Výchovnou poradkyňou je Ing. Katarína Hovanová. Koodinátorkou prevencií v našej škole je Mgr. Alena Hreščáková.

Ekonómkou školy je Dagmar Trčková.

Zoznam pedagógov

Mgr. Andrea Badíková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    andrea.badikova(zav.)oami.sk
Ing. Jana Bodnárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jana.bodnarova(zav.)oami.sk
Mgr. Eduard Brhlík    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    eduard.brhlik(zav.)oami.sk
PaedDr. Henrieta Fecáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    henrieta.fecakova(zav.)oami.sk
Ing. Marta Fedorišinová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marta.fedorisinova(zav.)oami.sk
PaedDr. Peter Hičo    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    peter.hico(zav.)oami.sk
Ing. Katarína Hovanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    katarina.hovanova(zav)oami.sk
Mgr. Alena Hreščáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    alena.hrescakova(zav)oami.sk
Ing. Iveta Jalčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    iveta.jalcova(zav)oami.sk
Mgr. Zuzana Kanocová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    zuzana.kanocova(zav)oami.sk
Ing. Janka Kolcúnová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    janka.kolcunova(zav)oami.sk
Mgr. Andrea Korinková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    andrea.korinkova(zav)oami.sk
Mgr. Irina Leczová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    irina.leczova(zav)oami.sk
Ing. Viera Savincová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    viera.savincova(zav)oami.sk
Mgr. Eva Václavíková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    eva.vaclavikova(zav)oami.sk
Mgr. Ján Várady    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jan.varady(zav)oami.sk
Ing. Lenka Vass    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    lenka.vass(zav)oami.sk

Email pedagógov

Prihlásenie