Style OptionsClose X

Školský rok 2020/2021

 

Vedenie školy

            

Riaditeľka školy:

    

Ing. Dana Kerekešová

            

Zástupkyňa riaditeľky školy:

    

PaedDr. Henrieta Fecáková

Informácie

V školskom roku 2020/2021 v škole pracuje 24 zamestnancov, z toho 18 pedagogických a 6 THP.

Výchovnou poradkyňou je Ing. Katarína Hovanová. Koodinátorkou prevencií v našej škole je Mgr. Alena Hreščáková.

Ekonómkou školy je Mária Maňáková.

Zoznam pedagógov

Mgr. Andrea Badíková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    andrea.badikova@oami.sk
Ing. Jana Bodnárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jana.bodnarova@oami.sk
Mgr. Eduard Brhlík    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    eduard.brhlik@oami.sk
PaedDr. Henrieta Fecáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    henrieta.fecakova@oami.sk
Ing. Marta Fedorišinová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marta.fedorisinova@oami.sk
PaedDr. Peter Hičo    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    peter.hico@oami.sk
Mgr. Ján Hreško    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jan.hresko@oami.sk
Ing. Katarína Hovanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    katarina.hovanova@oami.sk
Mgr. Alena Hreščáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    alena.hrescakova@oami.sk
Ing. Iveta Jalčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    iveta.jalcova@oami.sk
Mgr. Zuzana Kanocová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    zuzana.kanocova@oami.sk
Ing. Janka Kolcúnová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    janka.kolcunova@oami.sk
Mgr. Andrea Korinková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    andrea.korinkova@oami.sk
Mgr. Marek Meričko    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    marek.mericko@oami.sk
Mgr. Irina Leczová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    irina.leczova@oami.sk
Ing. Viera Savincová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    viera.savincova@oami.sk
Mgr. Eva Václavíková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    eva.vaclavikova@oami.sk
Mgr. Ján Várady    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    jan.varady@oami.sk
Ing. Lenka Vass    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    lenka.vass@oami.sk

Email pedagógov

Prihlásenie

Školský rok 2019/2020

Zoznam zamestnancov