Style OptionsClose X

Vážení rodičia a priatelia školy

,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Informácia k poukázaniu 2% z dane


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

• Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
• Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
• Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
• Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
• Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Obchodnej akadémii

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Kapušianska 529/2, 071 01 Michalovce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170047


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Poprípade žiak odovzdá v škole a škola doručí na daňový úrad.

Podávate si daňové priznanie sami?

• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
• V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Obchodnej akadémii

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Kapušianska 529/2, 071 01 Michalovce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170047


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
• V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Obchodnej akadémii

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Kapušianska 529/2, 071 01 Michalovce

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170047


• Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.