Style OptionsClose X

Archív správ - školský rok 2022/2023

Otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra 2023 na školskom dvore OA Michalovce o 9.00 hod. Zraz žiakov v škole je do 8.30 hod.
Prajeme všetkým žiakom úspešný školský rok.

30.08.2023

Výsledky prijímacieho konania 2. kolo

Výsledky 2. kola prijímacieho konania na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2023/2024.

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 na Obchodnú akadémiu Michalovce v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.
Počet voľných miest: 2
Termín prijímacej skúšky: 20. jún 2023 (utorok)
Prihlášky podávajte do 16. júna 2023 cez Edupage alebo v papierovej podobe.
Výsledky budú zverejnené 23. júna 2023.


Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2023/2024. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Zoznam a ďalšie informácie nájdete aj v časti nášho webu ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY.

Výsledky  19.05.2023

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Informácie k prijímaciemu konaniu:
www.oami.sk/prijimacky.html
Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024: klikni sem.

EDUID školy 100015526
študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia
2 triedy 60 žiakov
Informácie: skola@oami.sk / +(421) 56 642 55 93

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Obchodná akadémia Michalovce pozýva žiakov 9. ročníkov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na DOD 7. decembra 2022 od 8:30 do 12:00 v priestoroch školy OA, Kapušianska 2, Michalovce.

Projekt ŠAFRAN (krókus)

V rámci vyučovania dejepisu sa trieda 1.A zapojila do projektu Šafran, ktorý zorganizovalo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI). Jeho cieľom je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci a študenti cibuľky žltých krókusov, ktoré kvitnú približne v období, keď si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Projekt chce upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu. Zvlášť v dnešnej dobe, plnej nenávisti, je dôležité na to upozorniť.

FOTOGALÉRIA  28.11.2022

Rozbehni sa!

Dňa 10. 11. 2022 boli naši študenti pozvaní na vzdelávacie Biznis fórum na UVP Technicom Košice. Podujatie bolo určené pre mladých ľudí s nápadom ako aj pre tých, ktorí ešte nemajú nápad. Získali inšpiráciu a návod ako rozbehnúť inovatívny nápad s minimálnym štartovacím kapitálom. Študenti si rozvinuli svoje podnikateľské zručnosti absolvovaním troch vzdelávacích workshopov. Žiačka 3. ročníka Alexandra Bartóková predstavila vlastný podnikateľský zámer, výrobu sviečok, ktorú realizuje. Celé podujatie bolo pod záštitou KSK projektu Rozbehni sa.

FOTOGALÉRIA  11.11.2022

OA v Európskom parlamente v Štrasburgu

21. októbra 2022 sa v Európskom parlamente v Štrasburgu uskutočnila prvá hybridná Euroscola. Celkovo sa stretlo 1300 študentov z 50 škôl z celej Európy, z toho 600 študentov priamo v Štrasburgu. OA mala tú česť zúčastniť sa tohto pracovného dňa priamo v Európskom parlamente. Naša škola sa pravidelne zapája do mládežníckych iniciatív Európskej únie. Okrem úspešného programu EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu sme sa zapojili aj do programu Euroscola, vďaka ktorému 24 študentov 1. a 2. ročníka dostalo jedinečnú možnosť pozrieť si nielen mesto Štrasburg, ale aj samotný Európsky parlament.


Príhovor k žiakom a zamestnancom župných škôl

V prílohe si môžete prečítať príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja k začiatku školského roka 2022/2023, aby sa aspoň takouto symbolickou formou prihovoril žiakom a zamestnancom župných škôl.

Otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 na školskom dvore OA Michalovce o 9,00 hod. Všetci žiaci musia mať pri vstupe do školy podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutie tu). Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov 2. – 4. ročníka podajú vyhlásenie elektronicky prostredníctvom Edupage. Žiaci 1. ročníka odovzdajú vytlačené podpísané tlačivo triednym učiteľom. Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v šk. roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvorená škola“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenie COVID-19 a mimoriadnej situácie. Prajeme všetkým žiakom úspešný školský rok.


ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na záver náročného školského roka uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja.


Príhovor KSK  30.06.2022

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Počet voľných miest: 1
Termín skúšok: 21. jún 2022
Viac info nájdete na podstránke prijímačky.

Výsledky prijímacích skúšok

Uverejňujeme výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akedémiu Michalovce pre školský rok 2022/2023. Zoznam a ďalšie informácie nájdete aj v časti nášho webu ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY.


Výsledky  18.05.2022