Style OptionsClose X

Archív správ - školský rok 2019/2020

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
• učiteľ/ka slovenského jazyka – anglického jazyka
• učiteľ/ka anglického jazyka
• pomocná sila v školskej jedálni

Viac info  22.07.2020

testimonial

Projekty ERASMUS

Taliansko - Cesena, Česká republika - Praha.
V časti našej stránky venovanej projektom sme uverejnili príspevky z tohtoročných projektov ERASMUS+. Okrem správy nájdete pri každom nich aj bohatú fotogalériu.

Projekty  22.07.2020

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania.

Milí deviataci,
máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.
• Ak máte záujem o našu školu, vyžiadajte si novú prihlášku na svojej základnej škole.
• Obratom ju doručte do 19. júna 2020 cez informačný systém (edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail skola@oami.sk alebo poštou na adresu školy.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

11.06.2020

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV 1. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA

Počet prihlásených uchádzačov: 137
Počet zapísaných: 54
Počet voľných miest: 6

05.06.2020

Zoznam prijatých žiakov

V prílohe uverejňujeme zoznam prijatých žiakov a informácie pre rodičov. Priamo v texte informácii nájdete aj odkazy na potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka, formulár pre odvolanie, aj ďalšie pokyny. Od 25.05.2020 budeme na tejto stránke aktualizovať zoznam prijatých uchádzačov o štúdium v našej škole, podľa toho ako budeme dostávať potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiakov.

PRIJÍMAČKY - KRITÉRIA

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2020/2021 kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka. Zároveň uverejňujeme aj Záväzné potvrdenie o nastúpení uchádzača.

PRIJÍMAČKY 2020

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete v časti našej stránky ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY alebo priamo na odkazoch uvedených pod touto správou. Na našej podstránke nájdete aj možnosti štúdia, postup zápisu a zápisný lístok. Kritéria pre prijímacie konanie na OA Michalovce do 1. ročníka v šk. roku 2020/21 budú zverejnené do 7. mája 2020.

MATURITA 2020

TERMÍNY A ORGANIZÁCIA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020. Informácie uverejňujeme v prílohe alebo ich môžete nájsť aj na stránke https://www.ucimenadialku.sk/.

Linky pomoci
Koordinátorka ochrany detí pred násilím, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom upozorňuje na nárast počtu telefonátov na linky pomoci. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí, jej aj reálne pomôže. Z uvedeného dôvodu uverejňujeme kontakty aj na našej web stránke, aby boli čo najľahšie dostupné.

ONLINE vyučovanie

Vyučovanie pre žiakov OA prebieha online. Zadania, domáce úlohy, testy a informácie ohľadom vyučovania nájdete na stránke https://oami.edupage.org , kde je možnosť komunikácie s vyučujúcim jednotlivých predmetov v rámci pracovnej doby od 8,00 – 13,00 hod, poprípade dohodou do 22,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

30.03.2020

Vážení žiaci, maturanti a rodičia!
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené a vyučovanie je prerušené naďalej od 30. marca 2020 až do odvolania. Podľa oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 sa v tomto školskom roku nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Interná časť MS okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Informácie týkajúce sa MS PČOZ 2020 a ÚČMS 2020 budú aktualizované podľa pokynov a usmernení MŠVVaŠ SR a KSK.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Prerušenie vyučovania
Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 zo dňa 10.3.2020, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa za účelom ochrany verejného zdravia v dňoch 11. – 13. 3. 2020 prerušuje vyučovací proces na školách v riaditeľskej pôsobnosti KSK. Nariadenie sa vzťahuje na Obchodnú akadémiu Michalovce. Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

10.03.2020

Usmernenia k prevencii šírenia koronavírusu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postupne vydáva usmernenia k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Po kliknutí na jednotlivé odkazy si ich môžete prečítať.

testimonial

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz OA – Monkova dolina.
Nádherné zasnežené Belianske Tatry, ubytovanie a chutná kuchyňa hotela Magura. Týždeň lyžovania, sánkovania, guľovačky, kúpania sa v thermal parku, či utužené priateľstvá, kolektívy, smiech a radosť z pohybu. To všetko prispelo k nádherným zážitkom a dobrej atmosfére žiakov I. ročníka. Oddych, relax - výborne ukončený I. polrok štúdia na OA.

FOTOGALÉRIA  19.02.2020

testimonial

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Našu školu úspešne reprezentoval Peter Dremmel (II.B), ktorý získal v kategórii 2A (gymnáziá a obchodné akadémie) maximálny počet bodov v písomnej aj ústnej časti a stal sa tak víťazom vo svojej kategórii. Petrovi k vynikajúcemu umiestneniu blahoželáme a držíme mu prsty pri reprezentovaní Obchodnej akadémie na celoslovenskom kole olympiády v Bratislave.

FOTOGALÉRIA  17.02.2020

testimonial

Úspech v olympiáde AJ
Dňa 15.1.2020 sa na Gymnáziu na ulici Ľ. Štúra uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Obchodnú akadémiu úspešne reprezentoval žiak II.B. triedy Peter Dremmel, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Peťovi srdečné blahoželáme k jeho výsledku a budeme mu držať prsty v krajskom kole.

FOTOGALÉRIA  29.01.2020

testimonial

Prechod na novú web stránku školy
Od 1.12.2019 škola spustila novú verziu svojej oficiálnej web stránky. Nová stránka je responzívna, prispôsobená moderným smartfónom a tabletom. Je prepojená so všetkými sociálnymi médiami školy. Nájdete tu školský facebook, youtube, edupage, instagram, ale najmä veľa nových a užitočných informácii pre žiakov, rodičov aj uchádzačov o štúdium. Stránka je prehľadne rozčlenená na jednotlivé sekcie a veríme, že sa vám bude páčiť.

01.12.2019

testimonial

Úspech v súťaži
Žiačka 4. ročníka OA Michalovce Slávka Jalčová opäť úspešne zabodovala v literárnej súťaži, ktorú vyhlásila Kancelária Ústavného súdu SR v rámci programu Dňa otvorených dverí. Nosná téma celoslovenskej súťaže bola „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“. Medzi tromi ocenenými prácami bola aj naša mladá, ale skúsená autorka Slávka s úvahou Súdenie prenechávam „slepým“. V kategórii gymnáziá a stredné školy si 2. cenu prevzala z rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana. Tri najlepšie slohové práce budú publikované na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky - www.ustavnysud.sk. Slávke blahoželáme k dosiahnutému výsledku a prajeme veľa ďalších literárnych úspechov.

22.11.2019

testimonial

Deň nezábudiek 2019
Jedna z najobyčajnejších otázok na svete „Ako sa máš? rezonuje teraz v oveľa väčšej miere než obyčajne. A to aj preto, že Liga za duševné zdravie SR organizuje v dňoch 2.10.-6.10.2019 celoslovenskú zbierku DNI NEZÁBUDIEK. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto zbierky a v našom meste pomohli vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na podporu duševne postihnutých spoluobčanov. Žiačky 3.B triedy Nikola Olahová, Gabriela Juhászová, Katka Juhosová, Beáta Ferková a Barbora Havrilová prispeli tak k šíreniu dobrovoľníctva a reprezentovali zároveň našu školu, za čo im pekne ďakujeme.

15.11.2019

testimonial

Prekvapenie z Dukly Michalovce
Verní fanúšikovia OA sa dočkali veľkého prekvapenia. Počas vyučovania ich nečakane navštívili hokejisti HC DUKLA INGEMA Adam Trenčan a Igor Safaraleev. Prekvapenie pripravil prezident HC Ing. Martin Burinský pre Patrika Sojku z 2.B, ktorý je aktívnym fanúšikom michalovského hokeja. Za odmenu dostali lístky na hokejový zápas. Návšteva priniesla žiakom obrovskú radosť. OA fandí Dukle.

FOTOGALÉRIA  8.11.2019