Style OptionsClose X

Program eTwinning

studenti 2019/2020

Program eTwinning

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu a realizovať s ňou inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace), kde sú minimalizované úniky informácií a výskyt spamov.

Do programu eTwinning je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy. Platforma eTwinning ponúka učiteľom a žiakom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov.