Style OptionsClose X

ERASMUS+ pre školský rok 2018/2019

2018/2019

ERASMUS+ pre školský rok 2018/2019

Výberové kritériapre záujemcov na absolvovanie zahraničnej stážev Miláne, Taliansko vrámciprojektu Erasmus +, ktorýje podporovaný Európskou úniou .

Predpokladaný termínabsolvovania stáže september – október.

  • Výsledky štúdia za 2 a3 ročník (1 polrok) (stačí priemer)
  • Výborné alebochválitebné známky zodborných predmetov ( podniková ekonómia, účtovníctvo)
  • Výborné alebo chválitebné známky z IKT a ADK
  • Výborné alebo chválitebné známky z anglického jazyka
  • Účasť vrôznych akciách, kde ste reprezentovali školu ( SOČ, olympiady,športové podujatia, kultúrne podujatia, atď.)
  • Veľmi dobre správanie ( uprednostňovaní sú nefajčiari)
  • Uprednostňovaní sú študenti, ktorí majú vzornú dochádzku ( nemajú neospravedlnené hodiny atď.)

This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

NOV/2018

This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

This is 21 – Priprav sa na 21. storočie. Program pre mladých ľudí, ktorého cieľom je poukázať na potrebu rozvoja zručností 21. storočia. V rámci programu do škôl vo svojom rodnom meste zavítali inšpiratívne osobnosti zo sveta biznisu. Motivovali študentov k tomu, aby využili svoj potenciál a neustále na sebe pracovali.

Našu školu Obchodnú akadémiu navštívil Ing. Juraj Girman – Vice President Telecom IT T-Systems Košice. Na základe svojho životného príbehu porozprával o ceste, ktorá ho doviedla k úspechu a postaveniu. Hovoril, ako získať a rozvíjať kľúčové zručnosti, hodnoty a postoje, aby sa mladý človek dokázal presadiť a uspieť v 21. storočí. Podujatia sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.

Ďakujeme za poučné myšlienky a slová, ktoré si všetci odniesli z príjemného stretnutia.