Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
• učiteľ/ka slovenského jazyka – anglického jazyka
• učiteľ/ka anglického jazyka
• pomocná sila v školskej jedálni

Viac info  22.07.2020

testimonial

Projekty ERASMUS

Taliansko - Cesena, Česká republika - Praha.
V časti našej stránky venovanej projektom sme uverejnili príspevky z tohtoročných projektov ERASMUS+. Okrem správy nájdete pri každom nich aj bohatú fotogalériu.

Projekty  22.07.2020

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania.

Milí deviataci,
máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.
• Ak máte záujem o našu školu, vyžiadajte si novú prihlášku na svojej základnej škole.
• Obratom ju doručte do 19. júna 2020 cez informačný systém (edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail skola@oami.sk alebo poštou na adresu školy.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

11.06.2020

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV 1. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA

Počet prihlásených uchádzačov: 137
Počet zapísaných: 54
Počet voľných miest: 6

05.06.2020

Zoznam prijatých žiakov

V prílohe uverejňujeme zoznam prijatých žiakov a informácie pre rodičov. Priamo v texte informácii nájdete aj odkazy na potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka, formulár pre odvolanie, aj ďalšie pokyny. Od 25.05.2020 budeme na tejto stránke aktualizovať zoznam prijatých uchádzačov o štúdium v našej škole, podľa toho ako budeme dostávať potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiakov.

PRIJÍMAČKY - KRITÉRIA

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2020/2021 kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka. Zároveň uverejňujeme aj Záväzné potvrdenie o nastúpení uchádzača.

PRIJÍMAČKY 2020

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete v časti našej stránky ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY alebo priamo na odkazoch uvedených pod touto správou. Na našej podstránke nájdete aj možnosti štúdia, postup zápisu a zápisný lístok. Kritéria pre prijímacie konanie na OA Michalovce do 1. ročníka v šk. roku 2020/21 budú zverejnené do 7. mája 2020.

MATURITA 2020

TERMÍNY A ORGANIZÁCIA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020. Informácie uverejňujeme v prílohe alebo ich môžete nájsť aj na stránke https://www.ucimenadialku.sk/.

Linky pomoci
Koordinátorka ochrany detí pred násilím, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom upozorňuje na nárast počtu telefonátov na linky pomoci. Podstatné je, aby dieťa či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť, dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí, jej aj reálne pomôže. Z uvedeného dôvodu uverejňujeme kontakty aj na našej web stránke, aby boli čo najľahšie dostupné.

ONLINE vyučovanie

Vyučovanie pre žiakov OA prebieha online. Zadania, domáce úlohy, testy a informácie ohľadom vyučovania nájdete na stránke https://oami.edupage.org , kde je možnosť komunikácie s vyučujúcim jednotlivých predmetov v rámci pracovnej doby od 8,00 – 13,00 hod, poprípade dohodou do 22,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

30.03.2020

Vážení žiaci, maturanti a rodičia!
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené a vyučovanie je prerušené naďalej od 30. marca 2020 až do odvolania. Podľa oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 sa v tomto školskom roku nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Interná časť MS okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Informácie týkajúce sa MS PČOZ 2020 a ÚČMS 2020 budú aktualizované podľa pokynov a usmernení MŠVVaŠ SR a KSK.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Prerušenie vyučovania
Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 zo dňa 10.3.2020, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa za účelom ochrany verejného zdravia v dňoch 11. – 13. 3. 2020 prerušuje vyučovací proces na školách v riaditeľskej pôsobnosti KSK. Nariadenie sa vzťahuje na Obchodnú akadémiu Michalovce. Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

10.03.2020


Fotografie školy

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Branné cvičenie

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA