Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

ONLINE vyučovanie

Vyučovanie pre žiakov OA prebieha online. Zadania, domáce úlohy, testy a informácie ohľadom vyučovania nájdete na stránke https://oami.edupage.org , kde je možnosť komunikácie s vyučujúcim jednotlivých predmetov v rámci pracovnej doby od 8,00 – 13,00 hod, poprípade dohodou do 22,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

30.03.2020

Vážení žiaci, maturanti a rodičia!
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené a vyučovanie je prerušené naďalej od 30. marca 2020 až do odvolania. Podľa oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 sa v tomto školskom roku nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Interná časť MS okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020. Informácie týkajúce sa MS PČOZ 2020 a ÚČMS 2020 budú aktualizované podľa pokynov a usmernení MŠVVaŠ SR a KSK.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

Prerušenie vyučovania
Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 zo dňa 10.3.2020, v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa za účelom ochrany verejného zdravia v dňoch 11. – 13. 3. 2020 prerušuje vyučovací proces na školách v riaditeľskej pôsobnosti KSK. Nariadenie sa vzťahuje na Obchodnú akadémiu Michalovce. Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

10.03.2020

Usmernenia k prevencii šírenia koronavírusu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postupne vydáva usmernenia k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Po kliknutí na jednotlivé odkazy si ich môžete prečítať.

testimonial

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz OA – Monkova dolina.
Nádherné zasnežené Belianske Tatry, ubytovanie a chutná kuchyňa hotela Magura. Týždeň lyžovania, sánkovania, guľovačky, kúpania sa v thermal parku, či utužené priateľstvá, kolektívy, smiech a radosť z pohybu. To všetko prispelo k nádherným zážitkom a dobrej atmosfére žiakov I. ročníka. Oddych, relax - výborne ukončený I. polrok štúdia na OA.

FOTOGALÉRIA  19.02.2020

testimonial

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Našu školu úspešne reprezentoval Peter Dremmel (II.B), ktorý získal v kategórii 2A (gymnáziá a obchodné akadémie) maximálny počet bodov v písomnej aj ústnej časti a stal sa tak víťazom vo svojej kategórii. Petrovi k vynikajúcemu umiestneniu blahoželáme a držíme mu prsty pri reprezentovaní Obchodnej akadémie na celoslovenskom kole olympiády v Bratislave.

FOTOGALÉRIA  17.02.2020

testimonial

Úspech v olympiáde AJ
Dňa 15.1.2020 sa na Gymnáziu na ulici Ľ. Štúra uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Obchodnú akadémiu úspešne reprezentoval žiak II.B. triedy Peter Dremmel, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Peťovi srdečné blahoželáme k jeho výsledku a budeme mu držať prsty v krajskom kole.

FOTOGALÉRIA  29.01.2020

testimonial

Prechod na novú web stránku školy
Od 1.12.2019 škola spustila novú verziu svojej oficiálnej web stránky. Nová stránka je responzívna, prispôsobená moderným smartfónom a tabletom. Je prepojená so všetkými sociálnymi médiami školy. Nájdete tu školský facebook, youtube, edupage, instagram, ale najmä veľa nových a užitočných informácii pre žiakov, rodičov aj uchádzačov o štúdium. Stránka je prehľadne rozčlenená na jednotlivé sekcie a veríme, že sa vám bude páčiť.

01.12.2019

testimonial

Úspech v súťaži
Žiačka 4. ročníka OA Michalovce Slávka Jalčová opäť úspešne zabodovala v literárnej súťaži, ktorú vyhlásila Kancelária Ústavného súdu SR v rámci programu Dňa otvorených dverí. Nosná téma celoslovenskej súťaže bola „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“. Medzi tromi ocenenými prácami bola aj naša mladá, ale skúsená autorka Slávka s úvahou Súdenie prenechávam „slepým“. V kategórii gymnáziá a stredné školy si 2. cenu prevzala z rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana. Tri najlepšie slohové práce budú publikované na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky - www.ustavnysud.sk. Slávke blahoželáme k dosiahnutému výsledku a prajeme veľa ďalších literárnych úspechov.

22.11.2019

testimonial

Deň nezábudiek 2019
Jedna z najobyčajnejších otázok na svete „Ako sa máš? rezonuje teraz v oveľa väčšej miere než obyčajne. A to aj preto, že Liga za duševné zdravie SR organizuje v dňoch 2.10.-6.10.2019 celoslovenskú zbierku DNI NEZÁBUDIEK. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto zbierky a v našom meste pomohli vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na podporu duševne postihnutých spoluobčanov. Žiačky 3.B triedy Nikola Olahová, Gabriela Juhászová, Katka Juhosová, Beáta Ferková a Barbora Havrilová prispeli tak k šíreniu dobrovoľníctva a reprezentovali zároveň našu školu, za čo im pekne ďakujeme.

15.11.2019

testimonial

Prekvapenie z Dukly Michalovce
Verní fanúšikovia OA sa dočkali veľkého prekvapenia. Počas vyučovania ich nečakane navštívili hokejisti HC DUKLA INGEMA Adam Trenčan a Igor Safaraleev. Prekvapenie pripravil prezident HC Ing. Martin Burinský pre Patrika Sojku z 2.B, ktorý je aktívnym fanúšikom michalovského hokeja. Za odmenu dostali lístky na hokejový zápas. Návšteva priniesla žiakom obrovskú radosť. OA fandí Dukle.

FOTOGALÉRIA  8.11.2019

Fotografie školy

Otvorenie šk. roka 2006/2007

Šport na škole

Branné cvičenie

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA