Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

Informácie k otvoreniu školy od 1. marca 2021

Vážení žiaci, rodičia a zamestnanci, oznamujeme Vám, že 1. marca 2021 začína prezenčná výučba pre žiakov 4. ročníka OA Michalovce. Vyučovanie začína 7,50 hod. podľa upraveného rozvrhu. Viac informácii nájdete v prílohe.

Návrat žiakov do škôl ku dňu 8. februára 2021

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári 2021 pokračovať v dištančnej forme štúdia. Zatvorené ostanú naďalej aj stredoškolské internáty. Dôvodom rozhodnutia je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja.
Viac informácií v tlačovej správe KSK:

Tlačová správa  05.02.2021

Stredná škola pre teba

„Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka."
Vážení rodičia, milí deviataci, v týchto dňoch viac ako inokedy rozmýšľate nad výberom strednej školy. Je to dôležité a náročné rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší život. Povolanie, ktoré si teraz vyberiete, v budúcnosti ovplyvní váš životný štýl a bude mať vplyv aj na vašu životnú spokojnosť. Doprajte si príležitosť získať overené informácie o Obchodnej akadémii Michalovce, ktorá poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania, čo znamená úspešný štart do praktického života, uplatnenie sa na európskom pracovnom trhu, alebo pokračovať v štúdium na vysokej škole.
Ak Vás zaujíma práca ekonomického pracovníka vo firmách, bankách, úradoch alebo ideálna práca na home office, prezrite si podstránku Obchodnej akadémie Michalovce https://www.oami.sk/prijimacky.html a Facebook profil školy.
Pri výbere vám pomôže brožúra KSK o stredných školách (OA na strane 71), ktorú nájdete na stránke: https://www.strednapreteba.sk/ a https://www.strednapreteba.sk/skoly/obchodna-akademia-kapusianska-2.

Radi odpovieme na Vaše otázky, kontaktujte:
skola@oami.sk; 056/6425593; 0917837315; 0918752961; 0948435529.
Tešíme sa na Vás !

20.01.2021

Plán návratu žiakov do škôl

Vláda prijala uznesenie č. 808 zaviesť lockdown od 1. 1. 2021 do 24. 01. 2021, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR zo dňa 5. 1. 2021 číslo: 2021/9418:1-A-1810 s účinnosťou od 11. januára 2021, ktorým mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení, budú školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

Plán návratu  06.01.2021

Bilancujeme rok 2020

Obchodná akadémia Michalovce aj napriek nepriaznivej situácií k organizovaniu akcií v čase dištančného vzdelávania na školách využila mnohé ponúkané aktivity. Študenti sa od septembra pod vedením učiteľov predmetových komisií a koordinátorov zapájali do projektov, akcií a predmetových olympiád. Viac sa dozviete po kliknutí na dokument v prílohe a na podstránke úspechy školy.

Návrat do škôl 2021

Mimoriadna situácia so šírením COVIDU-19 pretrváva a my všetci sa musíme prispôsobovať novým situáciám. MŠ VVaŠ, škola a väčšina rodičovskej verejnosti má záujem o bezpečný návrat žiakov do škôl a opätovnú prezenčnú formu výučby. Vianočné prázdniny sú v termíne od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. Návrat žiakov do škôl je plánovaný na 11. 1. 2021. Viac podrobností aj formulár k návratu do školy nájdete po kliknutí na link Návrat do škôl 2021.

KSK venovalo notebooky

Ing. Rastislav Trnka, župan Košického samosprávneho kraja príjemne prekvapil študentov Obchodnej akadémie. V predvianočnom období odovzdal 17 notebookov pre žiakov, ktorí mali problémy s technickým vybavením. KSK za pomoci DT IT Solutions Slovakia, s.r.o. poskytla žiakom notebook a USB kľúče. Všetky programy potrebné pre výučbu naištalovala spoločnosť Gnoma, s.r.o. Vďaka daru tak vytvorili lepšie podmienky na výučbu z domu. Prístup ku kvalitným technológiám výrazne zvýši kvalitu vzdelávania žiakov. Je pre školu dôležité, že v týchto časoch online komunikácie pomohli pri dištančnom vzdelávaní a kvalitnom štúdiu. Nejde len o samotné pripojenie, ale hlavne o programy nevyhnutné pre predmety účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva, ekonomika, bankovníctvo a nemalej miere cudzí jazyk.Vysoko si vážime pomoc KSK, lebo počítač je dôležitý pri príprave na budúce povolanie ekonóma. Ďakujeme KSK, firmám DT IT Solutions Slovakia a Gnoma za pomoc.

Výstavba nového oplotenia školy

Vedenie OA ďakuje sponzorom, ktorí prispeli finančnými darmi na nové, funkčné a moderné oplotenie s elektrickou bránou na diaľkové ovládanie. Riaditeľka školy Ing. Kerekešová oslovila podnikateľov a firmy v regióne, ktorí finančne prispeli na výstavbu nového oplotenia a úpravu priľahlého terénu. Výsledkom je nielen estetické oplotenie, ale splnený hlavný cieľ - bezpečnosť školy a uzavretie školského areálu. Fotodokumentácia zachytáva niekoľkomesačnú rekonštrukciu a pracovný proces výstavby. Poďakovanie školy za realizáciu a finančné príspevky patrí sponzorom Obchodnej akadémie.

Dištančné vyučovanie v našej školy

Po kliknutí na link pod správou si môžete pozrieť reportáž o dištančnom vzdelávaní v našej škole, ktorá bola odvysielaná v regionálnej TV Mistrál.

Rekonštrukcia šatní

Interiér školy pozitívne vplýva na klímu školy. Veľké ďakujeme patrí nášmu zriaďovateľovi, Košickému samosprávnemu kraju a Odboru školstva KSK. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom mohla škola uskutočniť kompletnú rekonštrukciu žiackych šatní. Pracovalo sa celé leto a v októbri boli skrinky dodané. Pôvodné šatne z pletiva, ktoré slúžili niekoľko desaťročí, boli vymenené za kvalitné šatňové skrinky. Moderné skrinky spĺňajú nielen estetickú funkciu, ale hlavne hygienický štandard. Ďakujeme za pomoc našim žiakom, ktorí prispeli k dielu.

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU

V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30. októbra 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v období od 2. novembra 2020 od 05:00 hod. do 9. novembra 2020 do 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup osôb do vnútorných i vonkajších priestorov Obchodnej akadémie Michalovce ... CELÉ ZNENIE OZNAMU
Usmernenie MŠVVaS SR z 1_11_2020 
Oznam o zákaze vstupu do budovy 
Vyhlásenie zamestnanca 
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 
Vestník 

2.11.2020


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA