Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

Príhovor k žiakom a zamestnancom župných škôl

V prílohe si môžete prečítať príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja k začiatku školského roka 2022/2023, aby sa aspoň takouto symbolickou formou prihovoril žiakom a zamestnancom župných škôl.

Otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 na školskom dvore OA Michalovce o 9,00 hod. Všetci žiaci musia mať pri vstupe do školy podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutie tu). Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov 2. – 4. ročníka podajú vyhlásenie elektronicky prostredníctvom Edupage. Žiaci 1. ročníka odovzdajú vytlačené podpísané tlačivo triednym učiteľom. Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v šk. roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvorená škola“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenie COVID-19 a mimoriadnej situácie. Prajeme všetkým žiakom úspešný školský rok.


ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na záver náročného školského roka uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja.


Príhovor KSK  30.06.2022

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Počet voľných miest: 1
Termín skúšok: 21. jún 2022
Viac info nájdete na podstránke prijímačky.

Výsledky prijímacích skúšok

Uverejňujeme výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akedémiu Michalovce pre školský rok 2022/2023. Zoznam a ďalšie informácie nájdete aj v časti nášho webu ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY.


Výsledky  18.05.2022


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA