Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Na záver náročného školského roka uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja.


Príhovor KSK  30.06.2022

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Počet voľných miest: 1
Termín skúšok: 21. jún 2022
Viac info nájdete na podstránke prijímačky.

Výsledky prijímacích skúšok

Uverejňujeme výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akedémiu Michalovce pre školský rok 2022/2023. Zoznam a ďalšie informácie nájdete aj v časti nášho webu ŠTÚDIUM - PRIJÍMAČKY.


Výsledky  18.05.2022

ŽUPNÉ DNI KOŠICKÉHO KRAJA

Vyberte si z bohatého programu Župných dní. Spoznajte rozmanitosť kraja cez kultúrne zážitky, zábavu, gastronómiu, ale aj remeselnú výrobu. Každý piatok od 29. 4. – 20. 5. 2022 ožije župnými dňami iný región. Viac informácií a bohatý program na: https://www.zupnednikosickehokraja.sk/


Vyhodnotenie školského kola SOČ

Dňa 18. februára 2022 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 6 prác s 11 žiakmi. Súťažné práce boli rozdelené do dvoch odborov a hodnotili ich dve komisie. Na krajské kolo postúpila práca Sobranecké kúpele, ktorej autorkou bola Martina Buriková z II. B. V ďalšej kategórii postúpila z 1. miesta práca Pralinkáreň KaLu, s. r. o. a z 2. miesta postúpila práca AutoDoktor s. r. o. Všetkým zúčastneným žiakom sa chceme poďakovať za účasť v súťaži a veríme, že postupujúce práce budú úspešne reprezentovať našu školu v krajskom kole 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Prenájom notebookov

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka základnej školy!

Riaditeľka Obchodnej akadémie Michalovce ponúka budúcim prvákom v školskom roku 2022/2023 notebooky za 1.- € mesačne, ktoré im budú slúžiť pre osobnú potrebu.

V prípade Vášho záujmu volajte na telefónne čísla 0917 837 315 alebo nás kontaktujte mailom skola@oami.sk.

3.3.2022

Aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.
• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
• Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
• Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Všetky opatrenia nájdete v priloženom dokumente.


Celý dokument  účinnosť od 28.02.2022

VENUJTE 2 % Z DANE OA MICHALOVCE

Vážení rodičia a sympatizanti OA, obraciame sa s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane RZ pri OA Michalovce. Rodičovské združenie pri OA pomáha rozvoju školy, podporuje skvalitnenie vzdelávania žiakov a zlepšenie materiálneho-technického vybavenia pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia.

Viac informácii a tlačivá nájdete aj na našej podstránke 2 percentá.

NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL 10. JANUÁRA 2022

V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné a stredné školy. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Nájdete ho na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
Podľa Školského semafora sa školy rovnako ako v predchádzajúcom období plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Viac informácií si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.


Celý dokument  07.01.2022

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: 2021/21911:2-A1810 S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje:
a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
Obchodná akadémia prechádza z prezenčnej na dištančnú formu vyučovania. Bližšie informácie dostanú žiaci cez Edupage.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy


12.12.2021

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Úžasný projekt, ktorý poteší srdiečka seniorov. Niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo teplé, niečo mäkké, niečo na zábavu a niečo od srdca. Taká bola hlavná myšlienka projektu. Ale hlavne plné lásky – také boli balíčky, ktoré pripravili žiaci a učitelia Obchodnej akadémie a zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.
Vianočné sviatky sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku našim blízkym. Aj naše krabičky boli darované s láskou a úctou seniorom . Do každého sme vložili žiakmi vytvorený vianočný pozdrav, ktorý pekným veršíkom či koledou spríjemní sviatočné chvíle a poteší ich srdiečka.
Prajeme všetkým seniorom, aby v zdraví prežili krásne a pokojné Vianoce.

Fotoalbum  12.12.2021

Projekt Voda nad zlato

Naša škola OA Michalovce sa zapojila do environmentálnej súťaže s názvom VODA NAD ZLATO. Z predložených 13 projektov porota do finále posunula 5 z nich a medzi nimi je aj naša škola. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj Vy prostredníctvom odkazu www.arr.sk/hlasovanie, a to kliknutím na názov našej školy. Hlasovanie prebieha 1. – 2. decembra 2021. Ďakujeme za každý Váš hlas.


HLASOVANIE  01.12.2021


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA