Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

Mesto Michalovce – nový partner pre duálne vzdelávanie.

Od roku 2019 OA zaviedla možnosť duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a zároveň školou. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti a zručnosti. Škola intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi, aby dokázala vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelanie budúcich ekonómov. OA dva roky spolupracuje so zamestnávateľmi: Lekos, s. r. o, Ingema, s. r. o , Consulting, s. r. o , Paint horses, s. r. o a Eurospan, s. r. o. V tomto školskom roku získala škola ďalších troch partnerov.

Významným pre spoluprácu sa stalo Mesto Michalovce. Zamestnanci mestského úradu odovzdajú skúsenosti štyrom študentom, ktorí budú pôsobiť na odboroch mestského úradu - organizačný odbor, finančný odbor, odbor hospodárenia s majetkom a odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Získajú praktické vedomosti vo verejnej správe.

Príspevok  11.10.2021

Vyhrali sme finále programu EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

24. septembra 2021 sa ambasádorský tím našej školy zúčastnil na finále programu EPAS a dlho očakávanom vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší tím projektu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Náš tím junior a senior ambasádorov EPAS Obchodnej akadémie Michalovce sa umiestnil na 1. MIESTE!
Z 18 škôl z Košického a Prešovského kraja, ktoré sa prihlásili do projektu, úspešne ukončilo program 10 a dostali plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Študenti štyroch najúspešnejších škôl predstavili svoje projekty počas Slávnostného odovzdávania cien programu EPAS.
Junior a senior ambasádori našej školy celý školský rok 2020/2021 aktívne pracovali, organizovali online diskusie, zúčastňovali sa online podujatí, digitálnych webinárov a live podujatí podporovaných Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Európskym parlamentom, organizovali vzdelávacie aktivity pre svojich spolužiakov a dobrovoľnícke podujatia, rozšírili si svoje vedomosti o Európskej únii, zlepšili svoje komunikatívne zručnosti, ale hlavne šírili povedomie o Európskej únii a európskych štruktúrach medzi študentmi našej školy.
Po odovzdaní ocenenia vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu p. Robertom Sermekom junior ambasádori diskutovali o rôznych témach s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom.


Foto  28.09.2021

Príhovor predsedu KSS

Pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022 uverejňujeme príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.

Príhovor  05.09.2021

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka sa 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) o 9.00 hod. v triedach Obchodnej akadémie Michalovce.
1. ročník – zraz žiakov na školskom dvore do 8,30 hod. – spolu s triednym učiteľom vchádzajú do budovy školy.
2. – 4. ročník – vstup žiakov do budovy hlavným vchodom cez ranný filter.
9,00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 cez školský rozhlas.
9,30 – 10,00 hod. – informácie k organizácii vyučovania, prihlasovanie na obedy – od 3. 9. 2021 sa podávajú obedy prihláseným žiakom.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Viac info  26.08.2021

Samotestovacie AG sady

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Viac info  25.08.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

Informácie k začiatku školského roka v súvislosti s protipandemickými opatreniami COVID 19.

Info COVID  23.08.2021

Záver školského roka

Pedagógom a žiakom sa prihovoril predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka. Text príhovoru si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA