Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v budove Obchodnej akadémie v triedach za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení podľa časového harmonogramu:
• 8,15 hod. - zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore
• 8,30 – 8,50 hod. – vstup žiakov 2. – 4. ročníka do budovy školy hlavným vchodom
• 9,00 hod. – otvorenie školského roka cez školský rozhlas.
UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY
• Pri vstupe do budovy školy žiak musí mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.
• Po vstupe do triedy žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie.
• Po príchode do budovy sa žiaci zdržiavajú vo svojej kmeňovej triede.
• Prosíme žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru a triednych učiteľov.
• Noste rúško, udržiavajte odstup, dezinfikujte si ruky.
Veríme, že všetci budete ohľaduplní a trpezliví. Zodpovednosťou spoločne zvládneme školský rok. Tešíme sa na Vás.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

PREVENTÍVNE OPATRENIA Obchodnej akadémie Michalovce k začiatku školského roka 2020/2021

Pri nástupe do školy je žiak povinný priniesť so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8,30 hod. na školskom dvore. Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou a pochopením úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy.
Podmienky vstupu do školy
Pokyny pre zákonných zástupcov
Vyhlásenie
Dotazník

Infografika k otváraniu školského roka 2020/2021

Manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
• učiteľ/ka slovenského jazyka – anglického jazyka
• učiteľ/ka anglického jazyka
• pomocná sila v školskej jedálni

Viac info  22.07.2020

testimonial

Projekty ERASMUS

Taliansko - Cesena, Česká republika - Praha.
V časti našej stránky venovanej projektom sme uverejnili príspevky z tohtoročných projektov ERASMUS+. Okrem správy nájdete pri každom nich aj bohatú fotogalériu.

Projekty  22.07.2020


Fotografie školy

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Branné cvičenie

Valentínsky ples

KOČAP 2006/2007

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA