Style OptionsClose X

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

2020 - 2023

SEPT/2020

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND


Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti.

Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prepojením s praxou

Termín realizácie hlavnej aktivity: 09/2020 - 02/2023

Hlavná aktivita projektu je zabezpečená týmito podaktivitami:

  • A. Implementácia extra hodín
  • B. Implementácia mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť a exkurzie žiakov
  • C. Pedagogické kluby
  • D. Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky
  • E. Riadenie/Koordinácia projektu


Extra hodiny

Fotodokumentácia


Aktivity projektu

Fotodokumentácia


Pedagogické kluby

Fotodokumentácia

Správy z činnosti pedagogických klubov

Správa_o_činnosti_klubu_1_Finančná gramotnosť_28092020

Správa_o_činnosti_klubu_2_Finančná gramotnosť_30092020

Správa_o_činnosti_klubu_3_Finančná gramotnosť_06102020

Správa_o_činnosti_klubu_4_Finančná gramotnosť_20102020

Správa_o_činnosti_klubu_5_Finančná gramotnosť_03112020

Správa_o_činnosti_klubu_6_Finančná gramotnosť_16112020

Správa_o_činnosti_klubu_7_Finančná gramotnosť_01122020

Správa_o_činnosti_klubu_8_Finančná gramotnosť_15122020

Správa_o_činnosti_klubu_FG_02032021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_09032021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_23032021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_15062021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_08062021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_03062021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_26052021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_11052021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_06052021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_07042021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_20042021

Správa_o_činnosti_klubu finančnej gramotnosti_15042021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_08092021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_22092021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_06102021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_20102021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_03112021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_16112021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_01122021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_15122021

Správa_o_činnosti_klubu_FG_13012022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_25012022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_02022022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_16022022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_02032022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_14032022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_06042022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_21042022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_04052022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_18052022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_01062022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_15062022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_07092022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_21092022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_05102022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_19102022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_02112022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_30112022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_07122022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_15122022

Správa_o_činnosti_klubu_FG_11012023

Správa_o_činnosti_klubu_FG_25012023

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_1_25092020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_2_29092020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_3_13102020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_4_27102020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_5_10112020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_6_24112020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_7_08122020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_8_16122020

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_04032021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_16032021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_30032021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti__09.04.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_16.04.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_27.4.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_07.05.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_14.05.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_27.05.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_04.06.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_10.06.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_22.06.2021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_16092021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_29092021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_13122021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_08122021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_24112021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_10112021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_27102021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_13102021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_29092021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručnosti_16092021

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_19012022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_27012022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_10022022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_28022022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_09032022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_22032022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_12042022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_27042022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_11052022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_30052022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_08062022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT_22062022

Správa_o_činnosti_ klubu_IKT zručností_14092022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_28092022

Správa_o_činnosti_ klubu_IKT zručností_12102022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_26102022

Správa_o_činnosti_ klubu_IKT zručností_09112022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_23112022

Správa_o_činnosti_ klubu_IKT zručností_14122022

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_19122022

Správa_o_činnosti_ klubu_IKT zručností_18012023

Správa_o_činnosti_klubu_IKT zručností_31012023

Správa_o_činnosti_klubu JZ_01122020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_03112020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_06102020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_15122020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_16112020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_20102020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_28092020

Správa_o_činnosti_klubu JZ_30092020

Správa_o_činnosti_klubu_JZ_09032021

Správa_o_činnosti_klubu_JZ_02032021

Správa_o_činnosti_klubu_JZ_23032021

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_15062021_20

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_08062021_19

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_03062021_18

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_26052021_17

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_11052021_16

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_06052021_15

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_20042021_14

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_15042021_13

Správa_o_činnosti_klubu jazykové zručnosti_07042021_12

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_08092021_21

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_22092021_22

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_06102021_23

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_20102021_24

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_03112021_25

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_16112021_26

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_01122021_27

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_15122021_28

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_25012022

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_13012022

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_02022022_31

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_16022022_32

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_02032022_33

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_14032022_34

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_06042022_35

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_21042022_36

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_04052022_37

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_18052022_38

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_01062022_39

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_15062022_40

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_07092022_41

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_21092022_42

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_05102022_43

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_19102022_44

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_02112022_45

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_30112022_46

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_07122022_47

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_15122022_48

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_11012023_49

Správa_o_činnosti_klubu_jazykové zručnosti_25012023_50

Európsky sociálny fond

WEB