Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


September - 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 

Aktuality

Otvorenie šk.roka 2019/2020 bude
2. 9. 2019 na školskom dvore o 8.30 hod.
Tešíme sa na Vás!
Aktivity na OA MI
Chcete vedieť čo je nového na OA MI?
Kliknite na: www. facebook.com
hľadať: Obchodná akadémia Michalovce oficiálna stránka
Prázdniny v školskom roku 2018/2019
Jesenné: 31. 10. 2018 - 2. 11. 2018

Vianočné: 23. 12. 2018 - 7. 1. 2019

Polročné: 1. 2. 2019

Jarné (Košický kraj): 18. 2. 2019- 22. 2. 2019

Veľkonočné: 18. 4. 2019 - 23. 4. 2019

Letné: 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019


Pre žiakov 4. ročníka
Pre prihlasovanie na štúdium na VŠ môžete využiť Portál vysokých škôl na elektronické prihlasovanie
www.prihlaskaVS.sk.
Maturitné skúšky 2019
Termíny MS 2019 

EČ a PFIČ 
12. 3. 2019 - slovenský jazyk a literatúra
13. 3. 2019 - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
14. 3. 2019 - matematika (dobrovoľná)
11. 4. 2019 - PČOZ (účtovníctvo)

ÚFIČ MS
20. - 23. 5. 2019

Všetky informácie ohľadom maturitných skúšok sú uverejnené na stránke www.nucem.sk v záložke Maturita 2019.

Prijímacie skúšky na šk. r. 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 je plán prijatia na školu nasledovný:

 

  • Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - 1 trieda, 24 žiakov (študijný odbor štvorročný)
  • Študijný odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy - 1 trieda 20 žiakov (študijný odbor štvorročný)

 

1. kolo PS pre obidva odbory:

1. termín: 13. máj 2019

2. termín: 16. máj 2019

Vyhodnotenie prijatých uchádzačov o štúdium na obidvoch odboroch bude vyvesené na dverách školy a tiež na web stránke školy až 16. mája 2019. 

Informácia o tom, či žiak úspešne prijímacie skúšky urobil, bude prístupná v deň konania skúšky v poobedných hodinách.

Zápis uchádzačov z 1. termínu  a 2. termínu bude oznámený dodatočne.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  iba v prípade nenaplnenia počtu žiakov na uvedené odbory.


backnext

Anketa

Oznam

      ODBORY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020


6317 M 00

obchodná akadémia

6329 M 01

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

DUÁLNE VZDELÁVANIE 


V odbore 6317 00 M obchodná akadémia škola ponúka pre vybraných žiakov (7 žiakov) študovať formou duálneho vzdelávania.

  

  • Od 1. 9. 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní príprave č. 61/2015 Z. z. zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. 

  • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

  • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

INFORMÁCIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
ZAMESTNÁVATELIA

Zamestnávatelia budú zabezpečovať odbornú prax pre žiakov na základe zmluvy o duálnom 
vzdelávaní so školou a učebnej zmluvy so žiakom (zákonným zástupcom). Škola spolupracuje s firmami: 


LEKOS s. r. o.       http://www.lekosonline.sk

INGEMA s. r. o.    https://www.ingema.sk ŠTUDIJNÝ ODBOR 6329 M 01 OBCHODNÉ


A INFORMAČNÉ SLUŽBY - MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ  VZŤAHY 

(vzdelávanie prispôsobené požiadavkám EÚ a medzinárodnému obchodu)

Absolventi štúdia môžu pracovať ako: 
  
  -  manažér v zahraničných firmách
  -  obchodný zástupca zahraničných firiem
  -  pracovník marketingu v zahraničných firmách
  -  pracovník v štátnej správe a samospráve v rámci zahraničného styku
  -  pracovník medzinárodnej diplomacie
  -  pracovník justície, resp. právnik v zahraničnej firme 
     (vedieť sa orientovať v medzinárodných právnych normách a obchodnom práve)
  -  pracovník zahraničnej banky, alebo inej zahraničnej finančnej inštitúcie 
  - asistent/ka vo firmách na oddelení pre zahraničné styky
  - v informačno - komunikačných technológiách na oddelení v  zahraničných firmách 
  - založiť si vlastnú firmu a spolupracovať s firmami v rámci EÚ 

  
   Pokračovať v štúdiu na VŠ: 

  - na ekonomickej univerzite   - fakulta medzinárodných vzťahov
                                               - fakulta zahraničného obchodu
                                               - fakulta bankovníctva, financií a investovania 
                                               - fakulta manažmentu
                                               - fakulta hospodárskej informatiky
  - na právnickej fakulte           - katedra medzinárodného práva  a medzinárodných vzťahov
  - na policajnej akadémii         - katedra vyšetrovania, kriminológie, 
                                               - katedra informatiky a manažmentu ...TOPlist